Reference

Kvalitetnim radom stekli smo značajne reference. Svoje povjerenje, poklonili su nam uz domaće kupce i kupci iz Austrije, Njemačke i Švicarske.


Iznimno dobra suradnja karakteristika je našeg poslovnog odnosa.

Redovito komuniciramo s kupcima te tako greške svodimo na minimum.

Neke naše značajnije reference:

HOEGGER AG, Švicarska; 
TECOS AG, Švicarska;
FLAMMIFER, Ozalj;
LPT d.o.o, Prelog;
RASCO d.o.o, Kalinovac;
PROTON d.o.o, Gornji Kneginec;
SOBOČAN INTERIJERI d.o.o, Mursko Središće;
WAM PRODUKT d.o.o Breznički Hum;
KNAUF INSULATION d.o.o Novi Marof.
 

i još mnogi drugi.