Strojni park

Strojni park se temelji na strojevima za obradu lima.


Raspolažemo sa: laserom, dvije abkant preše, štancom, škarama, tokarilicom, goldalicom, aparatima za TIG/MIG i točkasto zavarivanje, pilom, kutnim sjekačem, viljuškarom te dva krana nosivosti 12.5 t. 

Detaljne informacije o mogućnostima pojedinog stroja provjerite u kategoriji kojoj stroj pripada - lijevo.  

Također možete pogledati ili na svoje računalo spremiti pregled našeg strojnog parka u PDF formatu - ovdje.