Otprema

Otprema

Kvalitetna otprema pruža kupcu sigurnost da proizvod neće biti oštećen tijekom transporta.Pažljivo pripremamo otpremu vodeći računa o označavanju, kvalitetnom pakiranju i sigurnosti na vozilu.

Na zahtijev dostavljamo fotografije zapakirane i utovarne robe.
Povratak na kategoriju: Kvaliteta