Osnovni podaci

Osnovni podaci

Osnovni podaci o firmi - adresa, kontakt, brojevi računa.inox centar hoegger d.o.o
Gospodarka 5 (Slobodna zona Varaždin)
HR-42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI
OIB: 41073511179

ŽR: 2500009-1101191867

IBAN: HR8725000091101191867

SWIFT: HAABHR22


Tel: +385 42 215 444
Fax: +385 42 215 455
E-mail: info@inoxch.com
Web: www.inoxch.com

Temeljem čl.13, Stavak 1, Točka 2,  Zakona o PDV-u, firma 
inox centar hoegger d.o.o. Gospodarska 5, HR-42202 Trnovec Bartolovečki
oslobođena je plaćanja PDV-a.

Temeljni kapital 642.300,00 kn – uplaćen u cijelosti.

Vlasnik: Hoegger Management AG, Švicarska  
Povratak na kategoriju: Impressum